Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Aktualności

Borelioza czyli choroba z lyme - dr n. med. Katarzyna Sikorska-Siudek, specjalista reumatolog

Borelioza (choroba z Lyme) to choroba infekcyjna wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi, jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce.


Infekcja obejmuje skórę, stawy, serce oraz ośrodkowy układ nerwowy. W 1982 r. Willy Burgdorfer wyizolował z kleszczy bakterię, którą nazwano na jego  cześć Borrelia burgdorferi. W 1983 z krwi pacjenta z objawami choroby z Lyme, wyizolowano krętka.  

 

Od tego czasu wykryto 10 gatunków Borrelia burgdorferi. Występują one z różnym natężeniem w zależności od szerokości geograficznej.

 

Poszczególne gatunki powodują różne kliniczne objawy zakażenia. Krętki dostają się do skóry wraz ze śliną żerującego kleszcza. Ryzyko infekcji zwiększa się z długością czasu żerowania i po 72 godzinach wynosi 100%.

 

Nie opisano w literaturze niekorzystnego wpływu zakażenia Borelia na przebieg ciąży i zakażeń przez mleko matki. Niemożliwe jest również zachorowanie na boreliozę  w kontakcie człowiek - człowiek.

 

W Polsce wzrasta liczba zarejestrowanych infekcji. Wśród zgłoszonych chorych najwięcej jest kobiet w wieku 40 - 60 lat. Najczęściej przypadki zachorowań  występują w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.

 

Stadia kliniczne boreliozy występują pod postacią:

-        wczesną,  zlokalizowaną (1 - 8 tygodni od zakażenia), do której zalicza się: rumien wędrujący,

-        rozsianą np. zapalenie wielostawowe i zapalenie serca zapalenie nerwów czaszkowych, 

-        późną (6 - 12 mcy od zakażenia), gdzie zalicza się m.in. przewlekłe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu oraz zapalenia stawów.

 

Rumień wędrujący rozwija się w miejscu ukłucia kleszcza w ciągu 3 - 30 dni. Jest to zmiana skórna plamista, okrągła, czerwona, często z przejaśnieniem w środku,  powiększająca się stopniowo w ciągu kilku dni, niebolesna, czasami swędząca, rozpoznawana przypadkowo. Rumień wędrujący należy różnicować z odczynem po usunięciu kleszcza - zmianą plamistogrudkową o średnicy 1 - 2 cm stopniowo się zmniejszającą. Odczyn po usunięciu kleszcza nie jest objawem boreliozy. Rozpoznanie rumienia wędrującego opiera się wyłącznie na kryteriach klinicznych i uzasadnia włączenie antybiotykoterapii Nie zaleca się  wykonywania badan serologicznych w tej sytuacji. Wraz ze zmianą skórną mogą występować objawy ogólne, złe samopoczucie, zmęczenie, bóle stawów i mięśni, gorączka.

 

Zapalenie stawów występuje zarówno we wczesnym jak i późnym stadium choroby z Lyme. Częściej obserwowane jest w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. W Polsce bóle stawów zgłaszało 20% pacjentów, u 2,6% obserwowano zapalenie stawów. Zapalenie dotyczy najczęściej dużych stawów, jest niesymetryczne i utrzymuje się przez kilka miesięcy. Dolegliwości mogą nawracać. Objawy chorobowe ustępują u większości chorych po właściwej antybiotykoterapii. U około 10%  dolegliwości stawowe utrzymują się pomimo prawidłowego leczenia. Część zapaleń stawów może przechodzić w formę przewlekłą wymagającą stałej kontroli reumatologicznej i przewlekłej farmakoterapii.

 

Objawy ze strony serca występują rzadko i pojawiają się we wczesnej fazie choroby około 3 tygodnie po ukąszeniu przez kleszcza - maksymalnie do 7 miesięcy. Głównie występują zaburzenia rytmu serca, niektóre wymagają czasowej elektrostymulacji. Objawy ustępują w ciągu kilku tygodni.

 

Zajęcie układu nerwowego występuje zarówno we wczesnej jak i późnej fazie choroby. Może przebiegać pod postacią zapaleń nerwów, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mięśni. Zajmowane bywają również nerwy obwodowe dając zespoły bólowe krzyża oraz nerwu twarzowego.

 

Rozpoznanie boreliozy opiera się na wywiadzie chorobowym oraz badaniu przedmiotowym. Testy serologiczne Immunogobuliny IgM wykonuje się w określonych przypadkach, gdyż  Immunogobuliny IgM pojawiają się po około 2 tygodniach po zakażeniu. Po około 2 miesiącach pojawia się produkcja immunoglobulin IgG.

Przeciwciała IgG i IgM mogą utrzymywać się u części chorych przez miesiące, a nawet lata. Niecelowe jest kontrolowanie stężenia przeciwciał po leczeniu z wyjątkiem podejrzenia ponownego zachorowania.

 

W celu zminimalizowania ryzyka zachorowania należy stosować środki zapobiegawcze. Najskuteczniejszą metoda profilaktyki jest unikanie ekspozyji  W przypadkach gdy jest to niemożliwe należy pamiętać o codziennym oglądaniu ciała po powrocie z terenu, noszeniu ubrań osłaniających skórę, stosowanie preparatów odstraszających kleszcze. Nie zaleca się profilaktycznego stosowania antybiotyków po ukłuciu kleszcza. Profilaktykę antybiotykową zaleca się jedynie w przypadku mnogiego pokłucia przez kleszcze na terenie endemicznym. Bardzo ważnym elementem profilaktyki jest jak najszybsze usunięcie kleszcza.

 

Większość prawidłowo leczonych osób, szczególnie we wczesnej fazie choroby zostaje całkowicie wyleczona.

 

CCN "SALUS"

specjalista reumatolog

dr n. med. Katarzyna Sikorska-Siudek


«« Powrót