Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Aktualności

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation - tDCS) jest nową techniką nieinwazyjnego stymulowania mózgu metodą mikropolaryzacji, która znajduje zastosowanie w usprawnianiu chorych na różne schorzenia o podłożu neurologicznym, psychiatrycznym i psychologicznym.


Polega na przezczaszkowej stymulacji ośrodków korowych mózgu poprzez pobudzanie ich prądem stałym o natężeniu kilku mA. Zabieg jest dla pacjenta nieinwazyjny i niebolesny. Efekty lecznicze uzyskuje się za pomocą elektrod powierzchniowych umieszczanych na głowie pacjenta.

Cykl terapeutyczny, wymaga wykonania zleconej przez specjalistę ilości sesji (przeważnie od 3 do 10), trwających zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu minut. Konieczne jest przy tym, by terapia przebiegała systematycznie, a przerwa między sesjami nie była dłuższa niż dwa dni. Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cyklu terapeutycznego, ale nie wcześniej jak po trzech miesiącach. 

 

Zabiegi TDCS prowadzone są głównie na korze ruchowej. Słaby prąd stały po dotarciu do kory ruchowej powoduje zmiany wzbudzeniowe, ujawniające się w trakcie i po zakończeniu stymulacji. Charakter tych zmian zależy od biegunowości elektrod: stymulacja anodowa zwiększa, a katodowa zmniejsza poziom wzbudzenia korowego. Efekty tDCS wynikają ze zmian potencjału błon komórek nerwowych i efektywnej modulacji specyficznych receptorów neuronalnych. 

Badania kliniczne potwierdzają medyczne wskazania przeprowadzenia zabiegów stymulacji mózgu  w przypadku takich schorzeń jak:
- ADHD;
- Autyzm;
- Opóźniony rozwój psychomotoryczny;

- Opóźniony rozwój mowy;
- Trudności w opanowaniu szkolnej wiedzy;

- Tiki;

- Szumy uszne - obniżenie głośności szumów;  
- Migreny - zmniejszenie tendencji i częstotliwości ataków migrenowych bólów głowy;
- Urazy mózgowoczaszkowe;
- Zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne;
- Mózgowe porażenie dziecięce;

- Udary - poprawa umiejętności ruchowych, zwiększenie wydajności pamięci;

- Padaczka lekooporna - efektem bywa stłumienie ataków, powodujące możliwość potencjalnego obniżenia dawki leków; 
- Inne zaburzenia neurologiczne. 

 

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegów są: ciała obce w organizmie pacjenta oraz rozrusznik serca.

 

Za znaczeniem omawianych zabiegów przemawia też okoliczność, że analizując piśmiennictwo związane z metodą stymulacji tDCS stwierdza się w pracach badawczych działanie przeciwdepresyjne w grupie leczonych pacjentów.

 

W badaniach znalazła swe potwierdzenie także teza, że stymulacja tDCS okolic grzbietowo-bocznych płatów czołowych zmniejsza apetyt, co autorzy tłumaczyli wpływem stymulacji na układy neuronalne związane z podejmowaniem decyzji. Podobne efekty obserwowane były

również w przypadku uzależnienia od nikotyny.

 

Obecnie metodę tDCS usiłuje się stosować w badaniach łącznie z technikami funkcjonalnego

rezonansu magnetycznego fMRI. Według Paulusa polaryzacja komórek nerwowych pod wpływem tCDS zwiększa ich pobudliwość. Z kolei Nietsche i wsp. stwierdzili, iż efekt zależy od rodzaju elektrody stymulującej i tak, pod anodą pobudliwość kory ulegała zwiększeniu, a pod katodą (katodami) - zmniejszeniu, co oczywiście można wyjaśnić naturą płynących tam prądów.

 

Od maja 2013 roku w CCN "SALUS" - Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Ostrołęce wykonywane są przy pomocy aparatu BreinSTIM zabiegi polegające na przezczaszkowej stymulacji prądem stałym tDCS. Zabieg nie jest refundowany przez NFZ.

 

Dyrektor CCN SALUS

mgr Andrzej Sieniawski


«« Powrót