Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Aktualności

Badanie holterem ciśnieniowym ABPM polega na monitorowaniu ciśnienia tętniczego przez wybrany okres, co pozwala na jednoznaczne potwierdzenie występowania nadciśnienia tętniczego, prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego oraz ocenę zastosowanej w trakcie leczenia farmakoterapii.


Co ważne, metoda ta pozwala przybliżyć ocenę uzyskanych wartości niejako w środowisku naturalnym badanego. Stąd też uzyskane wyniki są najczęściej obiektywne i wiarygodne, co znacząco ułatwia postawienie trafnej diagnozy.
W neurologii badanie to pozwala na różnicowanie bólów i zawrotów głowy oraz wykluczenie najważniejszego z czynników ryzyka otępienia naczyniopochodnego i udaru mózgu.

Będąc w gabinecie lekarskim wielu pacjentów odczuwa związany z tym stres (efekt "białego fartucha"), co często skutkuje znacznym wzrostem ciśnienia. Staje się to przyczyną niedokładnych pomiarów. Zastosowana w urządzeniu oscylometryczna metoda badania eliminuje artefakty i pozwala na otrzymanie precyzyjnych wyników. Cicha praca nie zakłóca w zasadzie trybu życia pacjenta.

ABPM, choć jest badaniem nieinwazyjnym. Technika badania jest podobna jak w przypadku automatycznych sfigmomanometrów z mankietem na ramieniu, z tą jednak różnicą, że aparat przymocowany do paska dokonuje pomiarów wielokrotnie w ciągu doby (zwykle co 15 minut w dzień, co 30 minut w nocy).

Pacjent przez całą dobę nosi specjalny mankiet, który w wyznaczonym czasie napełniany jest tłoczonym do niego powietrzem i dokonuje pomiaru ciśnienia. Dane z tych pomiarów są zapisywane w niewielkim urządzeniu wielkości walkmana. Po przeprowadzonym badaniu jego wynik jest drukowany.
W trakcie pomiaru, który charakteryzuje się tłoczeniem powietrza do mankietu należy unikać gwałtownych ruchów kończyny na której jest on założony.

Lekarz specjalista zleca badanie ABPM, jeśli z jego oceny wynika, że pomiar gabinetowy nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ciśnienia tętniczego u pacjenta. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:
znaczne (>20 mm Hg) wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami gabinetowymi lub duże różnice między pomiarem gabinetowym a pomiarami domowymi
wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
obecność objawów sugerujących okresowe spadki ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia, upadki)
nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
cukrzyca, szczególnie typu 1 lub wikłająca ciążę
podejrzenie istotnych wahań ciśnienia w godzinach nocnych.
24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego daje też unikalną możliwość oceny wartości ciśnienia podczas snu. Wzajemne relacje wartości ciśnienia w okresie czuwania i podczas snu pozwalają na zdiagnozowanie szeregu chorób, w tym niektórych o podłożu neurologicznym.

Przygotowanie do badania

1. Do badania najlepiej ubrać koszulkę bawełnianą z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem. Pod nim będzie ukryty zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.
2. Ubranie nie powinno się łatwo "elektryzować", gdyż zjawisko takie może zakłócić rejestrację.
3. W czasie badania należy prowadzić normalną dobową aktywność.
4. Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed upadkiem, wilgocią i wodą, gdyż grozi to zniszczeniem urządzenia.
5. W czasie badania pacjent może prowadzić notatki, w których będzie zapisywać wszystkie znaczące zdarzenia takie jak przyjęcie leków, wysiłek, nasilenie lub pojawienie się innych dolegliwości etc.
Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.
Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia zapewnia precyzyjne wyniki, które odczytywane są w postaci tekstu, wykresów i tabel. Czytelne raporty, wraz z opisem można łatwo wydrukować, zapisać na dysku lub wyeksportować. Wynik badania zawsze otrzymuje pacjent.

W CCN „SALUS” - Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Ostrołęce badania Holterem ciśnieniowym wykonywane są przy pomocy kilku najnowszej generacji aparatów PhysioQuant 7430, niemieckiej firmy Envitec.

Dyrektor CCN SALUS                       
mgr Andrzej Sieniawski                      
www.neurolog.ostroleka.pl                  


«« Powrót