Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Aktualności

Badanie kapilaroskopowe - lek. med. Beata Jarka – Sieniawska

Jest to nieinwazyjna metoda oceny mikrokrążenia, która odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce schorzeń reumatologicznych, w tym twardziny układowej. Pomocna także podczas diagnostyki niektórych schorzeń neurologicznych.


W świetle ostatnich doniesień sugerujących znaczenie procesów zapalno-immunologicznych  w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej ogromnego znaczenia nabiera nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń naczyniowych. Przypuszcza się, że rozwój zmian zapalnych w obrębie naczyń krwionośnych może być przyczyną groźnych powikłań narządowych, prowadzących w ok. 1/3 przypadków do zgonu. Dlatego też wczesna diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia stanowi przedmiot zainteresowania lekarzy specjalistów z dziedziny reumatologii i neurologii.
 
W czasie postępu technicznego i złożonych metod badawczych wciąż poszukuje się nowych, nieinwazyjnych technik diagnostycznych, które pozwolają na ocenę zaburzeń mikrokrążenia. Należy do nich niewątpliwie badanie kapilaroskopowe, gdyż umożliwia nie tylko wczesną ocenę zmian naczyniowych, lecz także obserwację ich dynamiki wynikającą z rozwoju choroby oraz wpływu na chorobę postępowania terapeutycznego.
Badanie kapilaroskopowe znalazło zastosowanie w rutynowej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia u chorych z zespołem Raynauda, diagnostyce różnicowej pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda, twardziny układowej oraz innych chorób tkanki łącznej z cechami waskulopatii.

Badanie wykonywane jest za pomocą kapilaroskopu i prowadzone jest na wałach paznokciowych palców obu rąk (z wyłączeniem kciuków, które nie są oceniane ze względu na znaczną częstość występowania zmian pourazowych, co utrudnia interpretację wyniku badania).

W celu zwiększenia przejrzystości naskórka nanosi się na skórę kroplę olejku immersyjnego (np. cedrowego lub parafinowego). Jedynie w obrębie wałów paznokciowych układ pętli naczyń włosowatych jest równoległy, co umożliwia prześledzenie ich przebiegu na całej długości. W pozostałych miejscach dostępnych badaniu naczynia przebiegają prostopadle do powierzchni skóry.

Badanie kapilaroskopowe umożliwia nie tylko ocenę morfologii naczyń włosowatych, ich przebiegu, liczby, stopnia uporządkowania, lecz także przepływu krwi, stopnia wypełnienia kapilar i splotu żylnego oraz obecności zmian patologicznych w obrębie podścieliska. Ze względu na zasięg do kilku mikronów w głąb skóry badanie to pozwala na dynamiczną obserwację prędkości przepływu erytrocytów.

Przy ocenie prawidłowości obrazu należy uwzględnić wielkość, rozkład i kształt pętli naczyniowych. Obrazy patologiczne cechują się znaczną nieregularnością pętli naczyniowych, zarówno pod względem długości, jak też wielkości odstępów między nimi. Istotną wartość diagnostyczną ma stwierdzenie obecności stref beznaczyniowych, czyli tzw. obszarów awaskularyzacji, cechującymi się m.in. zaburzeniami mikrokrążenia w przebiegu twardziny układowej (TU).

Ze względu na niewielką zmienność w czasie obrazu kapilaroskopowego u osób zdrowych badanie to odgrywa istotną rolę w ocenie pojawienia się, a następnie dynamiki rozwoju zmian naczyniowych. Przy dobrym stanie zdrowia badanego płeć i wiek nie mają znaczącego wpływu na obraz naczyń włosowatych. Jedynie w wielu powyżej 70-go roku żucia u 25% osób mogą pojawiać się mikrotętniaki na ramieniu żylnym pętli. Nie ulegają one jednak dalszym zmianom, a ich powstawanie tłumaczone jest rozwojem zmian miażdżycowych.

Reasumując, badanie kapilaroskopowe pozwala na wczesną diagnostykę i różnicowanie zaburzeń mikrokrążenia, ocenę przebiegu choroby oraz efektów stosowanej terapii. Stanowi  także cenne narzędzie przydatne do oceny zmian naczyniowych, nie tylko w przebiegu częstych schorzeń internistycznych, np. miażdżycy, cukrzycy czy chorób reumatycznych, lecz także chorób neurologicznych, dermatologicznych, a nawet niektórych chorób zawodowych powodujących uszkodzenie naczyń włosowatych.

Szerokie zastosowanie kapilaroskopii w codziennej diagnostyce klinicznej wynika z jej licznych zalet, do których obok wymienionych powyżej wartości diagnostycznych zaliczyć należy nieinwazyjność i możliwość wielokrotnego powtarzania badań, co odgrywa ważną rolę w ocenie dynamiki procesu chorobowego oraz wpływu stosowanej terapii.

Badania kapilaroskopowe przeprowadzane są w Ostrołęce od kilku miesięcy aparatem MC 980 w CCN „SALUS”- Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Wynik badania pacjent otrzymuje na płycie CD lub w papierowej formie opisowej.

lek. med. Beata Jarka – Sieniawska         
specjalista neurolog – CCN „SALUS”      
www.neurolog.ostroleka.pl              
 


«« Powrót