Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Aktualności

Duszność (po łacinie dyspnoe) to subiektywne odczucie braku powietrza, bardzo często połączone ze wzmożonym wysiłkiem mięśni oddechowych. Pojęcie duszności jest rozumiane przez pacjentów bardzo różnie. Niektórzy określają jako dyskomfort w oddychaniu, inni jako „za dużą” lub „za małą” ilość powietrza w klatce piersiowej. Przyczynami duszności mogą być schorzenia układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, choroby klatki piersiowej i mięśni.


Rozpoznaniem z wykluczenia są przyczyny psychogenne. Z klinicznego punktu widzenia ważny jest czas narastania duszności. Duszność nagła jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i może wystąpić w przebiegu: astmy oskrzelowej, odmy opłucnowej, ciała obcego w drogach oddechowych, wdychania gazów toksycznych, zatoru tętnicy płucnej oraz obrzęku płuc. Duszność postępującą w ciągu tygodni lub kilku miesięcy obserwujemy w: niewydolności serca, niedokrwistości, gruźlicy, narastaniu płynu w opłucnej, w guzach nowotworowych. Podobnie przebiegać może również duszność psychogenna. Duszność postępująca w przeciągu wielu miesięcy lub lat może być objawem: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), włóknienia płuc, pylicy płuc, wad serca, zastoinowej niewydolności serca.

Duszność napadowa, ze świszczącym oddechem, może sugerować astmę oskrzelową. Duszność na wydechu, dosyć typowy objaw dla schorzeń wewnątrz klatki piersiowej, może wskazywać na POChP lub astmę oskrzelową. Duszność pojawiająca się w pozycji leżącej – częściej występuje w chorobach układu krążenia. Duszność wysiłkowa trwająca wiele miesięcy wraz z suchym kaszlem może towarzyszyć włóknieniu płuc.

Warte jest podkreślenia, że niektórzy chorzy nie zdają sobie sprawy z tego, że mają trudności z oddychaniem, ponieważ zdążyli się przyzwyczaić do stale występującej, niewielkiej duszności. U tych pacjentów uczucie duszności pojawia się tylko przy większych wysiłkach. Duszności nie odczuwają osoby zamroczone, np. po spożyciu alkoholu lub w okresie przedśpiączkowym w cukrzycy. Duszność pojawia się u wszystkich osób zdrowych pod wpływem znacznego wysiłku fizycznego lub dużych emocji. Stopień nasilenia fizjologicznej duszności zależy od wieku, stopnia wytrenowania danej osoby i ciężaru ciała.

W chorobach układu oddechowego przyjęto cztery stopnie nasilenia duszności wysiłkowej:

I stopień – duszność po wejściu na 2 piętro, duszność w czasie szybkiego chodzenia po równym terenie lub przy pokonywaniu niewielkiego wzniesienia w normalnym tempie,

II stopień – duszność po wejściu na 1 piętro lub niemożność dotrzymania kroku osobie zdrowej, w tym samym wieku, podczas normalnego chodzenia,

III stopień – duszność po wejściu na 0,5 piętra lub duszność podczas chodzenia we własnym tempie po równym terenie,

IV stopień – duszność towarzysząca ubieraniu się lub porannej toalecie.

Duszność jest jednym z głównych objawów odmy opłucnowej. Odma to przedostanie się powietrza między opłucną ścienną i opłucną płucną (czyli powietrze pomiędzy ścianą klatki piersiowej a płucem). Odma może być powikłaniem różnych chorób, takich jak: rozedma płuc, gruźlica płuc, torbielowatość płuc, ropień płuca, włóknienia płuc. Odma może wystąpić po urazach klatki piersiowej. Bardzo groźna jest odma zastawkowa (najczęściej po urazach klatki piersiowej, przy każdym wdechu dopełnia się), która nie rozpoznana może doprowadzić do zgonu.

W przewlekłych chorobach układu oddechowego, które prowadzą do zmniejszenia powierzchni oddechowej, objawem zasadniczym jest duszność występująca nawet przy bardzo małym wysiłku. Do chorób tych zaliczamy stany po wycięciu tkanki płucnej, włóknienie płuc, liczne drobne zatory płuc. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) duszność wysiłkowa jest objawem podstawowym. Objawem stanowiącym podstawę rozpoznania przewlekłego zapalenia oskrzeli jest poranny kaszel z odkrztuszaniem, trwający od ponad dwóch lat, przez co najmniej trzy miesiące w roku. Oddech jest przyspieszony, a ruchomość oddechowa klatki piersiowej zmniejszona.

Na podstawie rozmowy z pacjentem, badania przedmiotowego, oraz za pomocą badań dodatkowych doświadczony lekarz może określić przyczynę duszności.

Najczęściej lekarze wykonują zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, EKG, spirometrię, Echo serca, podstawowe badania laboratoryjne i testy alergologiczne. EKG i Echo serca to domena kardiologa, pozostałe badania najczęściej interpretuje pulmonolog lub alergolog.

Wszystkie wymienione badania wykonywane są pacjentom przez lekarzy specjalistów w Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej CCN „SALUS”.

 

Na zdjęciu klatki piersiowej można stwierdzić obecność rozedmy płuc (często u palaczy tytoniu), pęcherzy rozedmowych, zmian zapalnych, guza płuca, płynu w jamie opłucnej („woda w płucu”). Można ocenić również czy serce i naczynia są powiększone (np. w niewydolności krążenia i nadciśnieniu). Na podstawie zdjęcia można podejrzewać włóknienie płuc czy porażenie przepony. Lekarz w celu lepszego uwidocznienia zmian anatomicznych w układzie oddechowym może skierować na wykonanie tomografii klatki piersiowej.

Spirometria pozwala rozpoznać zwężenie dróg oddechowych lub zmniejszone pojemności życiowe.

W badaniach laboratoryjnych można stwierdzić, czy patologiom na zdjęciu klatki piersiowej towarzyszy stan zapalny.

Testy alergologiczne pozwalają stwierdzić, czy duszność lub kaszel mogą mieć podłoże uczuleniowe. Duszność można często skutecznie leczyć lekami rozszerzającymi oskrzela, a w przypadku uczuleń można rozważyć immunoterapię.

CCN "SALUS"
dr hab. n. med. Wojciech Naumnik
specjalista chorób płuc,
specjalista alergolog i chorób wewnętrznych.

 

 

 


«« Powrót