Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Spis chorób

Przegląd wybranych chorób układu nerwowego, jaki zamieszczamy na naszej stronie i będziemy systematycznie uzupełniać, ma z jednej strony na celu zwrócenie zwrócenie uwagi na objawy jakie im towarzyszą, z drugiej zaś przybliżyć potencjalnym pacjentom te trudne zagadnienia.

Treści zawarte w przeglądzie mają charakter informacyjno-edukacyjny i ich celem jest poszerzenie wiedzy na temat danej choroby oraz skłonienia osoby, która stwierdza u siebie niepokojące objawy do kontaktu z lekarzem specjalistą.

Wybierz początkową literę, aby zobaczyć dodane pozycje lub skorzystaj z wyszukiwarki na górze.

Migrena

Inne nazwy: Stan migrenowy,


Migrena cechuje się spontanicznym, często jednostronnym bólem głowy, któremu towarzyszą niekiedy nudności, a nawet wymioty. Dodatkowo występującymi objawami są światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, rozdrażnienie. Niekiedy zdarzają się zasłabnięcia, a rzadko omdlenia. Tego typu migrenę nazywamy migreną prostą. Dla odróżnienia wyodrębnia się również inne postacie migreny. Towarzyszy im aura, poprzedzająca zwykle ból głowy, trwająca ok. 20-30 min. Może to być aura wzrokowa, przedsionkowa (np. zawroty głowy), okoporaźna lub objawiająca się innymi objawami neurologicznymi. Tę ostatnią nazywamy migreną skojarzoną. Może ona się manifestować zaburzeniami mowy, drętwieniem kończyn, zaburzeniami czucia, a nawet niedowładem połowiczym. Ten rodzaj migreny wymaga różnicowania z innymi chorobami mózgu, a szczególnie z udarem.
Ból migrenowy trwa zwykle ok. 1-3dni. Jednak niekiedy może się wydłużyć czas trwania lub znacznie zwiększyć częstość występowania, wtedy mówimy o stanie migrenowym albo migrenie przewlekłej. Najczęściej dzieje się to pod wpływem nadużywania leków przeciwbólowych.
Jest wiele teorii tłumaczących przyczynę powstawania bólu migrenowego. Jednak najbardziej przemawiająca jest teoria biochemiczna, związana z nieprawidłowym metabolizmem serotoniny. Wg tej teorii dochodzi do wyrzutu serotoniny zmagazynowanej w płytkach krwi, czego następstwem jest skurcz większego naczynia i rozszerzenie drobnych naczyń, a także połączeń tętniczo- żylnych.
Migrena zaliczana jest do przewlekłych chorób neurologicznych, których objawy cyklicznie nawracają w ciągu całego życia. Istnieje wiele czynników sprzyjających bólom migrenowym. Zalicza się do nich zmęczenie, przewlekły stres, niewyspanie, zbyt długie spanie, niektóre pokarmy (np. dojrzałe sery, czerwone wino, czekolada), nadużywanie leków przeciwbólowych, zmiany warunków klimatycznych.
W Polsce migrena jest chorobą bardzo częstą występującą. Cierpi na nią ponad 5 milionów naszej populacji. U około 1 miliona chorych, migrena ma bardzo ciężki przebieg. Prawdziwe migreny stanowią połowę wszystkich bólów głowy i występują szacunkowo cztery razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zazwyczaj objawia się między 20 a 30 rokiem życia.
Na przekór powszechnie panujących opinii, omawiana dolegliwość może też wystąpić już we wczesnym okresie życia i obserwuje się ją u około 4-5% dzieci poniżej 12 roku życia. Najczęściej pojawia się ona po okresie dojrzewania.
Rozpoznanie migreny opiera się jedynie na dokładnym wywiadzie lekarskim i badaniu neurologicznym. Obecnie nie ma dostępnych dla pacjentów badań dodatkowych, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć tę chorobę. Jednak często badania obrazowe są konieczne w celu różnicowania z innymi chorobami lub zespołami, którym towarzyszy migrena.
Leczenie zapobiegawcze migreny stosuje się, aby zmniejszyć nasilenie bólów głowy lub częstość ich występowania . Wymaga ono indywidualnego dobrania środków leczniczych i regularnego ich przyjmowania. Jest wiele medykamentów działających przeciwmigrenowo. Należą one głównie do leków przeciwdepresyjnych (szczególnie trójcykliczne antydepresanty), przeciwpadaczkowych oraz działających na naczynia. Można je otrzymać jedynie na receptę od lekarza. Leczenie doraźne polega na zwalczaniu bólu migrenowego. Można poprzestać tylko na doraźnym przyjmowaniu środków przeciwbólowych, jeśli bóle są nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Szczególnie zalecana jest aspiryna, pyralgina, paracetamol lub leki z grupy tryptanów. Jeśli napady migreny pojawiają się często nie można bezkrytycznie zażywać leków przeciwbólowych, ponieważ mają one skutki uboczne i paradoksalnie mogą zwiększyć częstość bólów głowy.
Zapobieganie napadom migreny polega również na postępowaniu niefarmakologicznym:
- prowadzeniu regularnego trybu życia (prowadzenie gimnastyki porannej, uprawianie sportów, uregulowanie snu),
- codziennym przemywaniu ciała zimną wodą,
- unikaniu przejadania się i nadmiernego picia zwłaszcza późnym wieczorem,
- unikaniu alkoholu,
- zmianie klimatu, zwłaszcza na nadmorski,
Dodatkowe, niekonwencjonalne metody leczenia to akupunktura, toksyna botulinowa i wiele innych.

Choroby z tej samej kategorii