Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Spis chorób

Przegląd wybranych chorób układu nerwowego, jaki zamieszczamy na naszej stronie i będziemy systematycznie uzupełniać, ma z jednej strony na celu zwrócenie zwrócenie uwagi na objawy jakie im towarzyszą, z drugiej zaś przybliżyć potencjalnym pacjentom te trudne zagadnienia.

Treści zawarte w przeglądzie mają charakter informacyjno-edukacyjny i ich celem jest poszerzenie wiedzy na temat danej choroby oraz skłonienia osoby, która stwierdza u siebie niepokojące objawy do kontaktu z lekarzem specjalistą.

Wybierz początkową literę, aby zobaczyć dodane pozycje lub skorzystaj z wyszukiwarki na górze.

Niedowład kończyn

Inne nazwy:


Zauważalny spadek siły mięśni, aż do ich zupełnego porażenia, stanowi objaw uszkodzenia układu nerwowego w obrębie drogi ruchowej, która przeprowadza impulsy nerwowe z kory mózgu do mięśni.
W zależności od miejsca uszkodzenia, powstający niedowład będzie miał różny zasięg i różne cechy charakterystyczne. Wyróżnia się cztery główne miejsca, w których może dojść do uszkodzenia drogi ruchowej:
- mózg i rdzeń kręgowy,
- korzeń nerwowy lub nerw obwodowy,
- styk nerwowo-mięśniowy,
- mięsień.
Uszkodzenie mózgu i rdzenia kręgowego skutkuje niedowładem określanym mianem ośrodkowego. Cechą tego niedowładu jest wzmożone napięcie mięśniowe, które wymaga znacznej siły na początku ruchu, a potem wyraźnie zmniejszonej.
Niedowład obwodowy - uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni cechuje się obniżeniem napięcia mięśniowego. Mięśnie stają się wtedy wiotkie i nie stawiające żadnego oporu przy ruchu biernym. Oprócz wiotkiego niedowładu, cechuje się on także szybkim i znaczącym zanikiem mięśni (odnerwienie).
W niedowładzie ośrodkowym zanik również występuje, ale jest znacznie mniejszy i rozwija się wolniej. Wynika on z braku czynności, któremu można skutecznie przeciwdziałać bierną i czynną rehabilitacją.
Na podstawie zakresu niedowładu i obecności innych niż ruchowe objawów można ustalić nie tylko na jakim poziomie układu nerwowego toczy się proces chorobowy powodujący jego uszkodzenie, ale także bardziej dokładnie miejsce uszkodzenia.
Jeżeli niedowład stwierdza się w prawej kończynie górnej i dolnej oraz towarzyszy mu zaburzenie mowy o typie afazji, zazwyczaj proces patologiczny umiejscowiony jest w lewej półkuli mózgu. Gdy niedowład połowiczy dotyczy lewej strony ciała, zwykle nie ma zaburzeń mowy, a uszkodzenie znajduje się w prawej półkuli mózgu. W wypadku wystąpienia tetraparezy, czyli równoczesnego niedowładu wszystkich czterech kończyn, spowodowana jest ona uszkodzeniem pnia mózgu lub odcinka szyjnego rdzenia kręgowego. Parapareza cechująca się niedowładem obu kończyn dolnych najczęściej znamionuje zmiany w obrębie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym lub lędźwiowo- krzyżowym. Objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych pozwalają na dokładniejszą lokalizację uszkodzenia w pniu mózgu, a zaburzenia czucia w rdzeniu kręgowym.
Niedowład będący skutkiem uszkodzenia na poziomie nerwów obwodowych może ograniczać się do zakresu unerwienia jednego nerwu. Wtedy mówimy o mononeropatii. Przyczyną zjawiska jest najczęściej uraz lub proces chorobowy ograniczony do miejsca przebiegu nerwu, np. przerośnięte więzadło powodujące jego ucisk.
Gdy obejmuje symetrycznie kończyny po obu stronach, z zasady wyłącznie lub znacznie wyraźniej, w ich odcinkach obwodowych, będziemy mieć do czynienia polineuropatią.
O charakterze uszkodzenia można także wnioskować na podstawie szybkości narastania niedowładu. Jeśli niedowład powstaje nagle, w przeciągu kilku minut lub godzin, jego przyczyną jest zwykle naczyniowe uszkodzenie mózgu, czyli udar mózgu. W przypadku powolnego narastania niedowładu bardziej prawdopodobną przyczyną może być guz mózgu.
Osłabienie występujące w chorobach mających swe podłoże na styku nerwowo-mięśniowym, cechujące przykładowo miastenię, ma nieco inny charakter niż typowy niedowład. Cechuje się zwiększonym zmęczeniem niektórych lub wszystkich mięśni, a zazwyczaj tylko niektórych ich grup, np. mięśni ocznych. Narasta ono wraz z liczbą powtarzanych ruchów i ustępuje po odpoczynku.

Choroby z tej samej kategorii