Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Czasowa reorganizacja pracy w Poradniach CCN SALUS.

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa, oraz przesłanymi wytycznymi, Specjalistyczne Poradnie Lekarskie w CCN SALUS zmuszone są do zmiany dotychczas obowiązujących zasad.

Z uwagi na rekomendowane nie wychodzenie z domu w celu ograniczenia zakażeń, wizyty w Poradniach zostają ograniczone do minimum i decyduje o nich dany specjalista, wyznaczając dzień i godzinę ewentualnego spotkania.

Kontakt z pacjentami zapewniony zostanie głównie za pośrednictwem porad teleinformatycznych (wywiady telefoniczne, Skype).

W tym celu należy porozumieć się w godzinach 8-15 telefonicznie (29 646-30-89 lub 29-766-89-49) z rejestracją CCN SALUS i postępować zgodnie z przekazaną przez personel medyczny wskazówkami.

Diagnostyka

Diagnostyka, to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie:
- badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego)
- badania przedmiotowego
- badań dodatkowych, do których należą:
- badania obrazowe,
- badania elektrofizjologiczne (EEG, EMG, potencjały wywołane),
- badania oparte na technikach endoskopowych,
- badania fragmentów tkanek, wydzielin i wydalin,
- badania laboratoryjne.
Procesy diagnostyczne są w wielu przypadkach bardzo złożone. Poprzedza je faza zbierania informacji i różnego rodzaju badań, które w kolejnej fazie umożliwiają analizę zebranego materiału i prawidłową ocenę stanu faktycznego pacjenta. Prawidłowe rozpoznanie daje lekarzowi możliwość wypowiedzenie się co do rokowania i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Badania i zabiegi przeprowadzane w CCN Salus - Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej.
W CCN Salus - Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej przeprowadzane są w trakcie wizyty pacjenta lub w wyznaczonym innym terminie następujące badania i zabiegi:
1. Elektroencefalografia (EEG);
2. Elektroneurografia - w tym również badania zespołów cieśni, próba miasteniczna (ENG - badanie przy pomocy elektrod powierzchniowych);
3. Elektromiografia - w tym także próba tężyczkowa (EMG - badanie przy pomocy elektrod igłowych, wkłuwanych do mięśni lub nerwów);
4. Oftalmoskopia (badanie dna oka);
5. Testy holterem ciśnieniowym (ABPM) oraz holterem EKG;
6. Rejestracja potencjałów wywołanych;
7. Kinesilogytaping (plastrowanie dynamiczne).
8. Zabiegi fizykoterapii szczególnie celowane na zespoły cieśni:
- terapia ultradźwiękowa,
- elektrofonoforeza,
- jonoforeza,
- bioptron,
- solux.

9. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS
10. Badania dopplerowskie i ultrasonograficzne (USG)

11. Olfaktometria psychofizyczna

12. Badanie gustometryczne

13. Badanie neurotensjometryczne

14. Badanie posturograficzne

15. Badanie kapilaropskopijne

16. Badania czynności układu autonomicznego

17. Badanie EKG

18. Badanie spirometryczne

19. Próba wysiłkowa


Badania przeprowadzane w placówkach współpracujących.
Część badań, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnostycznego wykonywanych jest w placówkach współpracujących z CCN Salus - Wielospecjalistyczną Przychodnią Lekarską. Należą do nich w szczególności:
1. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI);
2. Tomografia komputerowa (TK);
3. Szeroko pojęte badania laboratoryjne.