Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czynna w każdy wtorek miesiąca

w godz. 16.00 - 20.00

 

Celem ustalenia terminu i godziny wizyty, pacjent winien się wcześniej zarejestrować

tel. (29) 646-30-89, (29) 766-89-49

 

W poradni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do badań przyjmuje:

lek. med. Agata Polańska - Jaksina

Prawo wykonywania zawodu uzyskała na Akademii Medycznej w Białymstoku 27 kwietnia 2002 r. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, posiadającym specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

 

Każdy z nas miewa lepsze i gorsze okresy w swoim życiu, które dotyczą zarówno naszego zdrowia somatycznego jak i psychicznego. W przypadku dolegliwości somatycznych są one obecnie stosunkowo szybko diagnozowane. Inaczej wygląda to w przypadku zdrowia psychicznego, które często pogarsza się podstępnie, powoli i dopiero wyraźny dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu skłania nas do szukania fachowej pomocy.

Przyczyn pogorszenia naszego samopoczucia psychicznego jest wiele. Wystarczy wspomnieć, że jedno z zaburzeń psychicznych, jakim jest depresja, to wiodąca przyczyna niesprawności i niezdolności do pracy na świecie. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych.

Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza POZ z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, ale niestety u ponad połowy tych osób depresja pozostaje nierozpoznana i nie otrzymują oni adekwatnego leczenia. Depresja to tylko najczęściej spotykany problem psychiatryczny, a przecież istnieją również inne schorzenia, będące źródłem obniżonego samopoczucia i gorszego codziennego funkcjonowania.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w CCN "Salus" zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Specjalista bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Oferujemy Państwu naszą profesjonalną pomoc w diagnostyce i właściwej terapii zaburzeń u osób dorosłych.

Zapewniamy profesjonalną, wszechstronną pomoc w zakresie psychiatrii, służącą poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego.

Leczenie odbywa się na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty w poradni.