Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Zmiana numeru telefonu

Od 1 lutego 2021 r. rejestracja badań i konsultacji prywatnych do wszystkich specjalistów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00 pod numerem tel. (29) 646-30-89.

Szczegóły - Badanie posturograficzne

Neurologiczne badania posturograficzne w oparciu o analizę ruchu, pozwalają ocenić zaburzenia postawy, równowagi i chodu u osób z chorobą Parkinsona, a także dzięki nim ujawniać inne schorzenia neurologiczne, w tym chorób pozapiramidowych. Badanie opiera się na rejestracji ruchów wyrównawczych wykonywanych w postawie wyprostnej. Umożliwia obiektywną ocenę układu równowagi w badaniach statycznych i dynamicznych. Próby posturograficzne oceniają stan układu równowagi w sposób całościowy. Elementy wchodzące w skład układu równowagi - wzrokowy, przedsionkowy i proprioceptywny - badane są jednocześnie.

Za zachowanie równowagi uważa się utrzymanie prawidłowej postawy w pozycji stojącej oraz podczas chodu. Stabilność wyprostnej postawy jest skoordynowanym współdziałaniem błędnika, układu proprioceptorów skóry, mięśni, ścięgien oraz narządu wzroku i w mniejszym stopniu słuchu.

Wzrost liczebności chorych z zaburzeniami równowagi staje się jednym z głównych problemów w medycynie. Największym powikłaniem tych zaburzeń wydają się być upadki, w mniejszym stopniu ograniczenie aktywności ruchowej.

Jedną z metod oceny układu równowagi zarówno u osób zdrowych jak i chorych jest posturografia. Polega ona na badaniu odruchów przedsionkowo - rdzeniowych, ilościowo analizowanych za pośrednictwem próby Romberga.

Polega ona na pomiarze siły nacisku na podłoże podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. Komputerowo obliczone położenie środka nacisku stóp (COP - Center of Foot Rressure), odzwierciedla w warunkach statycznych rzut środka ciężkości na płaszczyznę podparcia. Wykres wychyleń środka nacisku nosi nazwę statokinezjogramu, natomiast krzywe obrazujące przemieszczenie się środka ciężkości zwane są stabilogramami.

Aparatura posturograficzna może być stosowana również w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych.

W Centrum Chorób Nerwowych „SALUS” badania wykonywane są na dwupłytowym posturografie najnowszej generacji - komputerowej platformie stabilograficznej w wersji CQStab2P.

Badanie jest bezbolesne i dokładne.