Strona główna

WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Wyszukiwarka chorób

20 lat doświadczenia

Nasza specjalistyczna poradnia neurologiczna działa na terenie Ostrołęki od 1993 roku.

CCN SALUS w Ostrołęce jest efektem ostatnich jej przekształceń, których inicjatorką jest lek. Beata Jarka - Sieniawska. Dzięki doskonałej kadrze lekarzy specjalistów oraz gabinetom wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny w Centrum udzielane są wysokiej jakości świadczenia w gabinetach specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Świadczenia realizowane są zarówno na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osób leczących się prywatnie.

Więcej

Czasowa reorganizacja pracy w Poradniach CCN SALUS.

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa, oraz przesłanymi wytycznymi, Specjalistyczne Poradnie Lekarskie w CCN SALUS zmuszone są do zmiany dotychczas obowiązujących zasad.

Z uwagi na rekomendowane nie wychodzenie z domu w celu ograniczenia zakażeń, wizyty w Poradniach zostają ograniczone do minimum i decyduje o nich dany specjalista, wyznaczając dzień i godzinę ewentualnego spotkania.

Kontakt z pacjentami zapewniony zostanie głównie za pośrednictwem porad teleinformatycznych (wywiady telefoniczne, Skype).

W tym celu należy porozumieć się w godzinach 8-15 telefonicznie (29 646-30-89 lub 29-766-89-49) z rejestracją CCN SALUS i postępować zgodnie z przekazaną przez personel medyczny wskazówkami.

Usługi

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne bardzo często stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale nawet życia chorego. Bywa, że zbagatelizowanie bólów głowy czy mięśni może doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych. Symptomy te mogą znamionować wystąpienie mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego względnie stanowić objaw innej choroby. W okresie letnim u osób ukąszonych przez kleszcze mogą pojawić się niepokojące objawy w postaci gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, których konsekwencją bywają kleszczowe zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Także wszelkiego rodzaju utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one między innymi objawem padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.
Głównymi niepokojącymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są bóle głowy (nieustępujące po lekach przeciwbólowych), zaburzenia świadomości (niekiedy krótkotrwałe), zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie siły kończyn lub zaburzenia czucia.
Każdy z takich objawów, zwłaszcza jeśli się będzie powtarzać na przestrzeni kilku dni, nie powinien być zbagatelizowany przez pacjenta. Objawy takie nie tylko utrudniają komfort życia, względnie ograniczają możliwości i efektywność w pracy, ale też stanowić mogą zagrożenie dla życia pacjenta. Niektóre takie zaburzenia wymagają natychmiastowego działania.

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (na skutek wad rozwojowych) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych.
Lekarze pracujący w Centrum Chorób Nerwowych "SALUS" specjalizują się w diagnozowaniu jak i leczeniu chorób mających związek z zaburzeniami układu nerwowego. W szczególności zajmują się takimi zagadnieniami jak:
- Nowotwory mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego,
- Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (np. choroba Alzheimera),
- Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (choroba Parkinsona),
- Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
- Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego,
- Zaburzenia okresowe i napadowe,
- Zaburzenia obejmujące nerwy obwodowe, np. zespoły cieśni, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe,
- Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego,
- Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (miastenia),
- Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne,
- Inne zaburzenia układu nerwowego,
- Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,
- Bóle głowy, między innymi: migrena, klasterowe bóle głowy, neuralgie nerwu trójdzielnego,
- Następstwa chorób naczyniowych OUN,
- Następstwa chorób pozapalnych OUN,
- Następstwa urazów głowy,
- Zespoły bólowo-korzeniowe kręgosłupa,
- Zaburzenia snu i pamięci,

Diagnostyka jak i leczenie realizowane jest w poradni neurologicznej oraz poradni przeciwpadaczkowej zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i praktyki prywatnej.

 

Jedynie w ramach wizyt prywatnych można ponadto podjąć leczenie i wykonać badania z wielu dziedzin w poradniach specjalistycznych działających w CCN "Salus" z zakresu:
- Dietetyki,
- Nefrologii,
- Zdrowia psychicznego,
- Chirurgii ogólnej i naczyniowej,
- Reumatologii,
- Ortopedii,
- Chorób Wewnętrznych,
- Dermatologii,

- Alergologii,
- Gastrologii,
- Urologii,
- Kardiologii,
- Neurochirurgii,
- Pulmunologii,
- Seksuologii,

- Leczenia bólu,
- Hematologii,
- Logopedii.